ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
& ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

boy
girl
plane
anapodo
xoropidixto

Οι Εγκαταστάσεις μας

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο «ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ» λειτουργεί σε έναν άνετο χώρο.

Όλη η εγκατάσταση αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και κάθε επίπεδο έχει τη δική του αυτονομία στη λειτουργία του.

Η υποδομή δημιουργήθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες φροντίδας, αγωγής - διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Όλες οι σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και οι κανόνες που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ελήφθησαν υπόψη για την κατασκευή και αξιολόγησή του.

Κάθε επίπεδο έχει τη δική του αυτονομία σε ψύξη και θέρμανση, ενώ η ίδια αυτονομία εξασφαλίζεται και για τη σωματική καθαριότητα και υγιεινή των παιδιών.

Συστήματα πυρανίχνευσης, λειτουργούν σε κάθε επίπεδο χωριστά περιλαμβανομένου και του χώρου του λεβητοστασίου. Σχέδια έκτακτων αναγκών και εκκένωσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου έχουν καταρτιστεί όπως προβλέπεται για κάθε σύγχρονη Μονάδα Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Ο χώρος παρασκευής των γευμάτων (μαγειρείο) βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που λειτουργούν τα τμήματα και η παροχή γευμάτων εξασφαλίζεται με ειδικό για το σκοπό αυτό ανελκυστήρα (μεταφοράς τροφίμων).

Η πρόσβαση στους χώρους του παιχνιδιού (στεγασμένους, για τους χειμερινούς μήνες ή ανοικτούς, για το καλοκαίρι) είναι εύκολη και ομαλή. Έτσι η ανάγκη για κίνηση, παιχνίδι και άθληση είναι δεδομένη σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το 95% και πλέον, των δραστηριοτήτων όλου του Κέντρου μας μπορούν να εξυπηρετηθούν εντός της εγκατάστασης. Έτσι μειώνονται οι συχνές μετακινήσεις, περιορίζεται το κόστος και τελικά ωφελούνται οι ίδιοι οι γονείς.

Υψηλού επιπέδου παροχές, Χαμηλό κόστος!