ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
& ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

boy
girl
plane
anapodo
xoropidixto
mikroi-exerevnites

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο
"Iωάννα Βενετσάνου"

Αγαπητοί γονείς, το νηπιαγωγείο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των παιδιών προσχολικής ηλικίας και αυτών του δημοτικού σχολείου.

Συνιστά εργαστήρι ουσιαστικής διαμόρφωσης και προετοιμασίας των παιδιών, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, για την ομαλή ένταξή τους στο δημοτικό σχολείο, ενώ παράλληλα, θέτει τα θεμέλια για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία του νηπίου.
Έτσι η λειτουργία του (νηπιαγωγείου) απαιτεί ολοκληρωμένη εκπαιδευτική γνώση, εμπειρία, διαρκή επιμόρφωση, αγάπη για τα παιδιά, σεβασμό και υπευθυνότητα έναντι των ανθρώπων που σου εμπιστεύονται ότι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά τους!!

Με αφετηρία τις παραπάνω αρχές ξεκίνησε εδώ και δεκαπέντε, περίπου, χρόνια τη λειτουργία του το ιδιωτικό νηπιαγωγείο της Ιωάννας Βενετσάνου.
Η ίδια, Νηπιαγωγός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, φρόντισε να διαμορφώσει τους χώρους του νηπιαγωγείου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των νηπίων.

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο Νηπιαγωγείο μας.

Φως, χρώμα, φαντασία, άνεση, σύγχρονα εποπτικά μέσα, ασφάλεια, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία που βρίσκει κανείς στο νηπιαγωγείο μας.

Ο χώρος είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί όλες τις βασικές ανάγκες των παιδιών μας.

Το φως και το χρώμα συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ευεξίας των μικρών μας μαθητών στην τάξη. Το νηπιαγωγείο πρέπει να προδιαθέτει τα παιδιά να δημιουργούν να μαθαίνουν και να χαίρονται. Το δικαιούνται άλλωστε σ’ αυτή την ηλικία καθώς βρίσκονται στην κορυφή της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης και ταυτόχρονα, στο προθάλαμο της πρωτοβάθμιας.

Το μικρό μας τζάκι αποτελεί σημείο αναφοράς στο χώρο, καθώς συνδέει την πραγματικότητα με το παραμύθι, την ομάδα με το άτομο, την παράδοση με το παρόν, τη σοφία με τη λογική.

Ο χώρος άνετος και οι συνθήκες κατάλληλες όλες τις εποχές του χρόνου, ώστε ανεμπόδιστα να καλλιεργήσουν και να εκδηλώσουν τις δεξιότητες τους.

Μουσικά όργανα, κουκλοθέατρο, παιδαγωγικό υλικό, σύγχρονα εποπτικά μέσα που εξυπηρετούν ακόμη και τη διαδραστική εκπαίδευση των μικρών μας μαθητών, αξιοποιούνται συντονισμένα από τη νηπιαγωγό και τη βοηθό της, ώστε μέσα από το παιχνίδι να επιτύχουμε αυτό που αποκαλούμε εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο.

Τα παιδιά μπορούν να ξεκουράζονται σε ειδικό χώρο που βρίσκεται δίπλα από την αίθουσα του νηπιαγωγείου και προορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Το γεύμα των παιδιών προσφέρεται δυο με τρεις φορές ημερησίως.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο νηπιαγωγείο: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου διαμορφώνεται σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, το οποίο εδράζει σε δυο άξονες:

Στη γνώση για το πως μαθαίνουν και αναπτύσσονται τα παιδιά και, Στις σχετικές θεωρητικές συζητήσεις και στα εμπειρικά δεδομένα για το σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων<

Η ανάπτυξη του (ΔΕΠΠΣ) στηρίζεται στη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία. Οι γνωστικές περιοχές που συνθέτουν το πρόγραμμα είναι:

Τα γνωστικά αντικείμενα αποτελούνται από επιμέρους θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των παιδιών μας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο αποτελεί στην ουσία τη συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το προνήπιο.

Η συστηματικότερη ανάπτυξη του προγράμματος και η βαθύτερη ανάλυση των θεματικών που συνθέτουν τα γνωστικά αντικείμενα δημιουργούν τη διαφορά σε αυτή την ηλικία.
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα περιβάλλον ελεύθερης έκφρασης, πλούσιου σε γνωστικά ερεθίσματα για τον μαθητή, που τον βοηθά να εξερευνά τον κόσμο και να συνθέτει τη γνώση μέσω της αλληλεπίδρασής, τόσο με τους συνομηλίκους του, όσο και με τους ενήλικες. Με άλλα λόγια, ακολουθείται μια μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, μέσα από την οποία ο μαθητής αποκτά εφόδια, γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις που είναι απαραίτητες, ώστε να ζήσει δημιουργικά στον κόσμο και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του Δημοτικού Σχολείου. Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων, το Νηπιαγωγείο μας εφαρμόζει και άλλες μορφές μάθησης όπως η συνεργατική, η βιωματική και η ενεργητική μάθηση, οι οποίες αυξάνουν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην μάθηση, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση τους, σχετικά με την εκπλήρωση των μαθησιακών σκοπών, διευκολύνουν την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και βοηθούν τα νήπια να αναπτύξουν γνωστικές στρατηγικές, βελτιώνοντας έτσι την επίδοσή τους.
Σε τελικό στάδιο, εφαρμόζονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης μέσα στους κόλπους της τάξης του Νηπιαγωγείου μας, με στόχο τη βελτίωση και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ειδικότερα, η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των συμπεριφορών των μαθητών από τις εκπαιδευτικούς σε καθημερινή βάση, καθώς και η διατήρηση φακέλου με υλικό των μαθητών αποτελούν τα κύρια εργαλεία μας για την απρόσκοπτη και αυθεντική αξιολόγηση της τάξης. Με αυτόν τον τρόπο, το εκπαιδευτικό μας έργο βελτιώνεται διαρκώς και επιτυγχάνεται η επίτευξη των στόχων μας.


Η Γλώσσα

Αυτός ο τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης των παιδιών της προσχολικής και νηπιακής ηλικίας. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το γλωσσικό σύστημα ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και τον προσδοκώμενο σκοπό και αντιλαμβάνονται την παραγωγή λόγου ως μια δημιουργική και συνεργατική διαδικασία. Καθημερινά, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς τον φόβο του λάθους, το οποίο δεν αποτελεί τροχοπέδη στην γλωσσική ανάπτυξη τους, αντιθέτως λαμβάνεται ως σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας που μακροπρόθεσμα στοχεύει στο ξεπέρασμά του.


Τα Μαθηματικά

Οι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης δεν είναι η τυπική μάθηση εννοιών, αλλά η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης, που αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της μαθηματικής σκέψης. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι οι μαθητές, μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, να αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες και ειδικές ικανότητες, όπως αυτή της σύγκρισης, της ταξινόμησης και της ομαδοποίησης, να μάθουν να επιλύουν προβλήματα, ομαδικά και ατομικά και τέλος, να μάθουν να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον τους.


Η Μελέτη περιβάλλοντος

Στο νηπιαγωγείο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Αγωγής άπτεται στην καθημερινή ζωή των παιδιών και στόχος της είναι η ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών, η εξοικείωση τους με το φυσικό περιβάλλον, η διεκπεραίωση δράσεων που διαφυλάσσουν την φυσική μας κληρονομία και τέλος, η καλλιέργεια του αισθήματος «του ανήκειν» σε μια ευρύτερη κοινωνία. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συνδέεται και με άλλους γνωστικούς τομείς που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου. Θεωρητικές γνώσεις των Φυσικών Επιστημών, της Αγωγής Υγείας, της Κυκλοφοριακής Αγωγής, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας, αξιοποιούνται μέσα από δραστηριότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος.


Η Δημιουργία και Έκφραση

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης: τα Εικαστικά, το Θέατρο, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. Τα παιδιά εξερευνούν τα στοιχεία της εκάστοτε μορφής τέχνης και κινούνται μέσα σε ένα δημιουργικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση, για πειραματισμό με νέες τεχνικές και υλικά και απογειώνει την φαντασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μεταλλάσσονται σε ζωγράφους, σε ηθοποιούς και σε μουσικούς και συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αποκτούν νόημα γι’ αυτούς.


Η Πληροφορική

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας (Τ.Π.Ε) στο νηπιαγωγείο στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή όπως η αναζήτηση, η οργάνωση και η διαχείριση των πληροφοριών από πολλαπλές ψηφιακές πηγές, καθώς και η παραγωγή πολυτροπικών πληροφοριών. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται στο Σχολείο μας με την εφαρμογή εκπαιδευτικών λογισμικών κατά την διάρκεια της διδασκαλίας και με την εφαρμογή της Ρομποτικής. Ως προς το λογισμικό, γίνεται χρήση του Class Dojo, ενός συστήματος διαχείρισης τάξης, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν την επίδοσή τους σε καθημερινή βάση και να εμπλέκονται ενεργά στην παραγωγή της γνώσης με την βοήθεια διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων (ήχος, εικόνα, βίντεο). Επιπλέον, χρησιμοποιούνται το Movie Maker, για παραγωγή ταινιών, το Audacity, για ηχογράφηση, καθώς και άλλα εύχρηστα συστήματα που στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Τέλος, με το μάθημα της Ρομποτικής τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητάς τους, την αδρή και λεπτή τους κινητικότητα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την επιχειρηματολογία μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων. Έτσι, οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι, επιλύουν προβλήματα και αναπτύσσουν στρατηγικές, κάνοντας τη σκέψη τους πράξη.