ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ
& ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

boy
girl
plane
anapodo
xoropidixto
mikroi-exerevnites

Βρεφικό Τμήμα

Σε ένα άνετο, ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον, το καράβι των Μικρών Εξερευνητών υποδέχεται καθημερινά , τα παιδιά του, που ξεκινούν από την ηλικία των αγγέλων (3 έως 15 μηνών).

Ο χώρος του Βρεφικού τμήματος που διατίθεται αποκλειστικά για τα αγγελούδια μας είναι έτσι διαμορφωμένος, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή φιλοξενία και ανάπτυξη των βρεφών.

Φως πλημυρίζει όλες τις εποχές του χρόνου, την αίθουσα των βρεφών, ενώ το παρασκευαστήριο για το γάλα των παιδιών, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του βρεφικού τμήματος.

Η χωροταξική του διάταξη εξασφαλίζει τη συνεχή επίβλεψη των παιδιών από τις βρεφοκόμους,

Παιχνίδια από αφρώδη υλικά χρησιμοποιούνται για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, ώστε η εξερεύνηση και η ανακάλυψη των αισθήσεων τους, μέσα από αυτά, να είναι ασφαλής.

Ο χώρος για τη σωματική υγιεινή τους είναι έτσι διαμορφωμένος ώστε να εξυπηρετεί την ασφαλή καθαριότητά τους και επιπλέον, τη δυνατότητα της αυτοεξυπηρέτησης, σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ψύξη, θέρμανση και ευκολία αερισμού του χώρου, υπό συνθήκες ασφάλειας, συντελούν στην εξασφάλιση του περιβάλλοντος που απαιτείται για την καθημερινή φιλοξενία, και φροντίδα των Μικρών Εξερευνητών!